Nyt dige skal forhindre skybrud

København og Hvidovre går sammen om et hævet dige, for at sikre borgerne ved Harrestrup Å mod oversvømmelser. Af Flemming Saugmann. red@loka …


København og Hvidovre går sammen om et hævet dige, for at sikre borgerne ved Harrestrup Å mod oversvømmelser.

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

 

Harrestrup Å ligger ganske vist i Københavns Kommune, men når åen er gået over sine bredder, har det ramt borgere i Hvidovre Kommune hårdt.

Derfor er de to kommuner nu sammen om at sikre borgerne på de udsatte adresser på Bendstrupvej, Grønholtvej, Fredtoftevej og Asminderødvej, der alle ligger tæt på Harrestrup Å, mod yderligere oversvømmelser.

Det betyder helt konkret, at diget langs Harrestrup Å fra Gl. Køge Landevej til stibroen ud for Risbjerggårds Allé bliver hævet til 1,5 meter. Med et dige på den højde vil åen ikke kunne gå over sine bredder, hvis vandstanden stiger til samme niveau, som det gjorde ved stormfloden i januar 2017, hvor flere villaer blev ødelagt som følge af oversvømmelsen fra åen.

 

Vigerslevparken peppes op

Københavns nye Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er da glad for samarbejdet om diget ved Harrestrup Å.

»Klimaforandringerne er desværre allerede en realitet. De kommende år vil vi se stigende problemer i forbindelse med stormflod og skybrud, og vand respekterer ikke kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at vi i kommunerne er lydhør over for hinandens udfordringer og løser dem bedst muligt ved fælles hjælp,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Arbejdet med at hæve diget bliver igangsat hurtigst muligt. Og samtidig har Københavns Kommune allerede besluttet, at de inden for de kommende 4-5 år gennemfører en større naturgenopretning af åens løb i Vigerslevparken.

Dette projekt vil gøre området til et attraktivt rekreativt område – med den klare sidegevinst, at der kommer endnu mere sikkerhed mod oversvømmelser som følge af fremtidige klimaændringer..

Kommentarer